Grow Your Skill with us!


 


Special offer for O/L & A/L Students

😱😱😱😱


O/L மற்றும் A/L பரீட்சைக்கு தோற்றிய மாணவர்களுக்கு ஒரு அரிய வாய்ப்பு.
✅Certificate & Diploma Courses
----------
👉அனைவருக்குமான குறுகிய கால கற்கைநெறிகள் ஆரம்பம்.
----------
👉சிறுவர்களுக்கான ஆங்கில கற்கை நெறிகள் ஆரம்பம்..
-----------

விரையுங்கள்.
🤝Admission open


19 வருட அனுபவம் கொண்ட பல்கலைக்கழகம்.

மேலதிக தகவல்களுக்கு கீழ் காணும் தொலைபேசி எண்ணுடன் தொடர்பு கொள்ளவும்.
(T & C applied)

You may like these posts: